Rekisteriseloste


Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ
TMI Milla Holopainen
Y 2317705-2
Juhaninkatu 41 f 48710 Kotka
milla.pon@gmail.com
0503424844

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Milla Holopainen
milla.pon@gmail.com
0503424844

REKISTERIN NIMI
TMI Milla Holopainen, asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA TIETOJEN SÄILYTYS
Henkilötietoja kerätään TMI Milla Holopaisen tarjoamien palveluiden toteuttamiseen ja asiakkuuden hoitamiseen. Tietoja säilytetään niin kauan kuin asiakkuus koetaan olevan voimassa.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteri voi sisältää seuraavat tietoja hyvän hoitosuhteen ylläpitämiseksi:
Asiakkaan nimi
Sähköpostiosoite ja /tai puhelinnumero
Osoite
Koirapotilaan nimi ja perustietoja

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja lisätään rekisteriin TMI Milla Holopaisen palveluiden käytön aloittamisen yhteydessä sekä päivitetään asiakkuuden aikana. Tiedot perustuvat asiakkaalta itseltään saatuihin tietoihin.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Tietoja ei luovuta eteenpäin kolmansille osapuolille.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Asiakastietolomakkeet sekä kuitit säilytetään paperisena lukollisessa tilassa. Rekisteriä ei ole sähköisenä.

TARKASTUSOIKEUS JA TARKASTUSOIKEUDEN TOTEUTTAMINEN
Henkilöllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu. Henkilöllä on oikeus tulla unohdetuksi ja vaatia tietojen poistamista. Asiakkaan tulee esittää tiedon etsimiseen tarpeelliset seikat: nimi, osoite ja puhelinnumero sekä sähköpostisoite.


TAKAISIN ALOITUSSIVULLE

COPYRIGHT 2018 © MILLA HOLOPAINEN